#НямаДаСпрем

Болестите никога не спират

Не спираме и ние

За по-добро бъдеще

Няма да спрем, докато не направим всеки ден добър.

Докато болестите не спрат да разделят семейства.

Докато заболявания като диабета вече не контролират живота на хората, а „рак“ вече не е страшна дума.

С над 7 000 нови лекарства в процес на разработка, няма да спрем, докато пред всеки човек, засегнат от болест, не се очертае по-добро бъдеще.

За кампанията

Заболявания

Революционни открития в медицината ще подобрят живота на пациентите през следващите 5 години. Тук представяме шестте терапевтични области, в които се очаква да постигнем най-съществен прогрес.

Истории на пациенти

Милиони хора нямаше да бъдат сред нас, ако науката не им беше дала нов шанс.

А мнозина други нямаше да живеят същия живот.

Вижте всички

Послания

Големите открития се дължат на страстта, ангажираността и отдадеността на хора, екипи и компании, които работят за откриването и разработването на нови лекарства за пациентите.

Прочетете посланията, на експертите които не спират да работят, за да стане светът по-здравословно място.

Вижте всички